Video
Video Bí thư tỉnh ủy về thăm và làm việc
Đại hội Công đoàn
Bộ trưởng LĐ TBXH thăm và làm việc tại trường
Tổ chức đón chào HSSV

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá

Thứ sáu - 24/02/2023 19:18 262 0
Chiều 24/2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá về tình hình, kết quả hoạt động của nhà trường từ năm 2021 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành cấp tỉnh, huyện Triệu Sơn và tập thể Ban Giám hiệu, giảng viên, giáo viên trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá.

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá được thành lập năm 2021 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá và Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hoá. Hiện nay, trường đang đào tạo 13 ngành nghề trình độ cao đẳng, 12 ngành nghề trình độ trung cấp, 26 nghề trình độ sơ cấp và 38 chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng. Năm 2022, nhà trường đã tuyển sinh được 899 học sinh, sinh viên, tăng 18,6% so với năm 2021. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đã tích cực kết nối, ký kết và duy trì hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát của nhà trường, tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo là 83%.

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: sự cạnh tranh gay gắt trong tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học… đã gây khó khăn không nhỏ cho công tác tuyển sinh; cơ sở vật chất xuống cấp; thu nhập của giáo viên, giảng viên chưa tương xứng.

Nhà trường đề nghị các sở ngành phối hợp, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề án "Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; quan tâm đầu tư cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có chủ trương giao cho trường được thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho khu vực nông thôn, miền núi theo các chương trình Mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương việc Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đã sớm ổn định tổ chức, bộ máy và hoạt động chuyên môn ngay sau khi sáp nhập. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, nhà trường đã có những chuyển biến đáng mừng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, giảng viên, giáo viên ổn định; tinh thần đoàn kết được tăng cường. Các hoạt động chuyên môn của nhà trường đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá - Ảnh 4.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh: Nhà trường cần phải nhận diện rõ những khó khăn, thách thức. Trong số các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh, đây là trường khó khăn nhất. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đang trong quá trình bắt đầu xây dựng thương hiệu; kết quả tuyển sinh đã có những chuyển biến, nhưng nhìn chung còn thấp, chưa thu hút được học sinh, sinh viên ở ngoài tỉnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học xuống cấp; nguồn nhân lực còn hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị nhà trường cần xem xét, đánh giá một cách toàn diện các nguyên nhân, nhận diện rõ các nguyên nhân chính, nguyên nhân cơ bản đang cản trở sự phát triển để tập trung tháo gỡ, tạo tiền đề, nền tảng để vươn lên trong giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng lưu ý: Nhà trường đang xây dựng Đề án "Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", phải xác định và quán triệt tinh thần: đây là việc làm rất quan trọng, liên quan trực tiếp, trọng yếu đến sự phát triển của nhà trường. Do vậy, đề án phải được xây dựng thực sự bài bản, khoa học, có lộ trình thực hiện rõ ràng.

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá - Ảnh 5.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã gợi ý 4 quan điểm phát triển, đó là phải xây dựng và phát triển nhà trường gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hiện đại, tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, đào tạo phải gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhất thiết phải theo nhu cầu của thị trường; đáp ứng việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thanh Hoá, các tỉnh trong khu vực và hướng tới đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào. Phải định hướng trở thành trường đa ngành phục vụ cho các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của tỉnh về nông nghiệp để góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thanh Hoá.

Tiếp tục xây dựng và phát triển trường dựa trên cơ sở phát huy và khai thác tối đa nguồn lực hiện có; đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài; trong đó, nguồn lực bên trong được xác định là quan trọng, cơ bản, quyết định; nguồn lực bên ngoài là cần thiết, thường xuyên và đột phá. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các tổ chức trong nhà trường trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các khoa phòng, đơn vị; khơi dậy được tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên; coi đây là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của nhà trường.

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá - Ảnh 6.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giảng viên, giáo viên trong việc cùng chung tay, góp sức xây dựng và phát triển nhà trường. Hội đồng trường, Ban Giám hiệu phải tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo trong quản trị và định hướng phát triển nhà trường. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và theo nhu cầu xã hội; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện đối với các vấn đề của tỉnh. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, gắn với vị trí việc làm, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ, giảng viên. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tiến tới tự chủ tài chính.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá./.

Nguồn tin: Bản tin thời sự tối ngày 24.2.2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tổng cục dạy nghề
Bộ NN&PTNT
face
Thăm dò ý kiến

Cảm nhận về chất lượng đào tạo?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay17,321
  • Tháng hiện tại591,596
  • Tổng lượt truy cập5,545,117
Khai giảng năm học 2023-2024
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11/2023
Giới thiệu về trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây